Disclaimer

Disclaimer voor www.mondgezond.com
MondGezond V.O.F. (Kamer van Koophandel: 72391715), hierna te noemen MondGezond, verleent u hierbij toegang tot www.mondgezond.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
MondGezond behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
MondGezond spant zich in om de inhoud van www.mondgezond.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.mondgezond.com aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MondGezond.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.mondgezond.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MondGezond.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MondGezond.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MondGezond, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Aanmelden Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en mis onze acties en aanbiedingen nooit

Aanmelden

© 2019-2024 - MondGezond V.O.F. | Alle prijzen op onze webshop zijn incl. BTW